Politika privatnosti

Pravila privatnosti su u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka opisuju na koji način tvrtka Srebrni d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tvrtka ili Srebrni/Art&Cheers) postupa s osobnim podacima koje ste nam ustupili tijekom korištenja web stranice www.srebrni.hr, ali i u nekim drugim slučajevima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti. Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima. Srebrni d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti njihov sadržaj u svakom trenutku. Na web stranici Tvrtke uvijek se nalazi posljednja verzija Pravila privatnosti. Pozivamo sve Korisnike ili Kupce da povremeno ponovno pregledavaju ova Pravila privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.srebrni.hr.  

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.srebrni.hr.

Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, ocjenjivanje i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici www.srebrni.hr i na Srebrni/Art&Cheers stranicama društvenih mreža javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Tvrtke mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili Internet stranici www.srebrni.hr.

1. Obrada osobnih podataka

Ovim se Uvjetima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. KORISTEĆI OVE MREŽNE STRANICE PRISTAJETE NA PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA SUKLADNO NAVEDENIM UVJETIMA. KORISNICI SU NADALJE SUGLASNI S ČINJENICOM DA SREBRNI D.O.O. MOŽE POVREMENO PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, BEZ PRETHODNE NAJAVE IZMIJENITI, PREINAČITI, DOPUNITI, UKLONITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN AŽURIRATI OVE UVJETE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Naše je Uvjete zaštite osobnih podataka jednostavno pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a povezani su sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju osobni podaci korisnika. Gdje god je potrebno, na mjestima prikupljanja podataka nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka kao što je SUSTAV REZERVACIJA. Ovim Uvjetima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

2. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za potrebe ovih Uvjeta pod pojmom “osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, datum rođenja, e-adresa, poštanska adresa, adresa za dostavu proizvoda, telefonski broj, IP adresa i sl. – na temelju koje se korisnik može identificirati. SREBRNI D.O.O. u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, SREBRNI D.O.O. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

3. Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama -SUSTAV REZERVACIJA, treba se prijaviti. Prilikom prijave treba popuniti određena polja (neka se obavezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a SREBRNI D.O.O. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev.

Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavješćuje u trenutku prikupljanja podataka. Primjerice, SREBRNI D.O.O. može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja ponuda i računa za naručene proizvode i usluge, dostavu proizvoda, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

4. Tajnost osobnih podataka

Izričito izjavljujemo da SREBRNI D.O.O. neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim Uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. SREBRNI D.O.O. može ustupiti osobne podatke korisnika povezanim društvima SREBRNI D.O.O.. u cijelom svijetu, ali samo u skladu s ovim Uvjetima, a primatelji se obvezuju postupati s osobnim podacima sukladno ovim Uvjetima. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za SREBRNI D.O.O. ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima skupine SREBRNI D.O.O.., na daljnju obradu čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, SREBRNI D.O.O. poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljeni.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja:

1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodjeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni slijednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim Uvjetima;
2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili kaznene istrage.

5. Pravo pristupa

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. U nekim državama korisnici imaju zakonsko pravo zahtijevati da se njegovi osobni podaci isprave ili izbrišu iz baza podataka. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresu info@srebrni.hr. U poruci navedite adresu stranice gdje ste dali svoje osobne podatke i označite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. Imate pravo na prigovor o obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Srebrni d.o.o. smatra legitimnom.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6. Sigurnost i povjerljivost

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke (npr. firewall), a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Iako ne možemo jamčiti da neće biti gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka, poduzimamo sve moguće sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

7. Anonimni podaci i uporaba kolačića (cookies)

SREBRNI D.O.O. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice SREBRNI D.O.O. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. SREBRNI D.O.O. može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju treće osobe preuzimaju opisane obveze.

SREBRNI D.O.O. može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1×1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke SREBRNI D.O.O. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledavanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da SREBRNI D.O.O. NEĆE koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese za dostavu, e-adrese ili telefonski brojevi.

8. Google Analytics

Koristimo uslugu “Google Analytics” u svrhu racionalizacije i optimizacije naše internet stranice, internetskog prometa tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke. “Google Analytics” usluga je koju pruža Google Inc. “Google”, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetama web stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć “kolačića” koji su pohranjeni na vašem računalu, “Google Analytics” analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć “kolačića”, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika (funkcija “_anonymizelp()” i sl.) te se podaci šalju na Google-ove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje: http://support.google.com/analytics/answer/2763052

Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć “kolačića” s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našoj internet stranicom te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati niti povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže.

U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje “kolačića”. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

9. Osobni podaci djece

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke SREBRNI D.O.O. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo:

1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina;
2) ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama.

SREBRNI D.O.O. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

10. Poveznice na druge mrežne stranice

Ovi Uvjeti o zaštiti osobnih podataka korisnika odnose se samo na mrežne stranice tvrtke SREBRNI D.O.O.. i isključuju mrežne stranice trećih osoba. Zbog potreba i u interesu korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Činimo sve što je u našoj moći kako bi sadržaj stranica na koje vas upućujemo bio što kvalitetniji. Međutim, zbog same prirode globalne mreže, SREBRNI D.O.O. ne može dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na stranicama na koje vas upućuje, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi Uvjeti zaštite osobnih podataka ne odnose se ni na koju povezanu mrežnu stranicu koja nije u vlasništvu SREBRNI D.O.O..

Tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Google , Instagram..

Srebrni d.o.o. odnosno odgovorne osobe tvrtke imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Srebrni d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovom dokumentu.

Srebrni d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Google-a i Instagrama, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

*FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/  Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland, Kontakt službenika za zaštitu podataka:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.